Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń

Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że ubieganie się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne będzie możliwe po ogłoszeniu naboru.

Aby uzyskać wsparcie należy złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

Informacja o naborze ukaże się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu niezwłocznie po ukazaniu się informacji na portalu www.praca.gov.pl w zakładce "Tarcza antykryzysowa".

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 77 4 82 70 41-3 wew. 140.

Wersja XML