Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Matury w powiecie powyżej średniej wojewódzkiej

W przypadku liceów w naszym powiecie to 87,2 %, a w województwie 86,6 %. Jeśli chodzi o technika tu też wypadamy powyżej średniej wojewódzkiej – 78,6 % w powiecie i 72,6 % w województwie opolskim. W sumie do egzaminów w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim przystąpiły 633 osoby. W kędzierzyńskim liceum na 104 absolwentów egzaminu nie zdały jedynie 2 osoby, co dało ogólną średnią na poziomie 98,1 %. W kozielskim liceum średnia wyniosła 94 %, a egzaminów na 149 uczniów nie zdało 9 osób.

Najlepszą zdawalność wśród techników odnotował Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Azotach - 89,2 %.

100-procentową zdawalnością wykazali się z kolei uczniowie zdający język niemiecki - 196 osób.  

Na ogólną średnią procentową w szkołach prowadzonych przez powiat miały wpływ również wyniki uczniów ze szkół niepublicznych, czyli tych, które nie są prowadzone przez starostwo.

al

Brak opisu obrazka

Wersja XML