Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbyło się kolejne spotkanie w związku z opracowywanym przez Marszałka Województwa Opolskiego – programem ochrony powietrza dla powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego

W dniu 28 listopada 2008r. odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego kolejne spotkanie w związku z opracowywanym przez Marszałka Województwa Opolskiego – programem ochrony powietrza dla powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego w zakresie pyłu zawieszonego PM 10 oraz benzenu.
Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych EKOMETRIA Sp. z o.o. z Gdańska na spotkaniu roboczym z zespołem d/s opiniowania w/w programu, przedstawiło kolejne materiały i informacje zebrane w związku z opracowywanym programem. Wspólnie ustalono wstępne założenia niezbędne do podjęcia kolejnych etapów prac.

Wersja XML