Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szukamy informatyka

Wymagania niezbędne, które powinien spełnić kandydat są następujące:

 1. wykształcenie wyższe;
 2. udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z administracją systemami informatycznymi;
 3. praktyczna umiejętność administrowania systemami Windows Serwer w tym zagadnieniami związanymi z Active Directory;
 4. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorem nad siecią LAN i WAN;
 5. dobra znajomość obsługi i konfiguracji systemów operacyjnych (stacji roboczych) z rodziny MS Windows oraz pakietów biurowych pracujących na tych środowiskach;
 6. posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

Szczegóły DOCXOgłoszenie informatyk.docx

Wersja XML