Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stawiają na rozwój przedsiębiorczości

Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy z całej Opolszczyzny wzięli udział w Konwencie Starostów Województwa Opolskiego. Nasz powiat reprezentowała starosta Małgorzata Tudaj, a samorząd województwa marszałek Andrzej Buła. Tematem był rozwój przedsiębiorczości w regionie i wyzwania stojące przed samorządami oraz instytucjami wspierającymi rynek pracy.

Podczas pierwszego dnia konferencji omówiono aktualną sytuację na rynku pracy oraz przedstawiono informację na temat środków z Funduszu Pracy na 2017 rok. Kolejnego dnia przedstawiono możliwości związane z uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez pracodawców na wsparcie szkoleń pracowników. Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego zaprezentował bazę usług rozwojowych, a Opolskie Centrum Gospodarki omówiło instrumenty inżynierii finansowej realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Konferencja odbyła się w Sulisławiu koło Grodkowa.  

AL

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML