Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie konkursu na zadanie z zakresu pomocy społecznej dot. prowadzenia w powiecie Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych

Szczegóły Tu

Wersja XML