Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Debata w liceum - Młodzież Rozmawia, Reaguj na Przemoc...

Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w Koźlu. Wśród zaproszonych przedstawiciele PCPR, MOPS, sądu, policji i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Wersja XML