Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejny rok realizacji Programu Integracji Społeczności Romskiej

Od roku 2007 w  Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu realizowany jest Rządowy Program Integracji Społeczności Romskiej w Polsce.

Zadania realizowane w ramach programu finansowane są ze środków programu zgodnie z porozumieniem między Wojewodą Opolskim a powiatem kędzierzyńsko-kozielskim.

W 2015 roku w szkole specjalnej realizowane były 3 zadania:

  1. Ubezpieczenie uczniów romskich - 15 uczniów zostało ubezpieczonych od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  2. Organizacja integracyjnych wycieczek dla dzieci „Razem poznajemy nasz kraj” - 28 uczniów szkoły (w tym 15 uczniów ze społeczności romskiej)  wzięło udział w 1-dniowej  wycieczce do Wrocławia oraz  3-dniowej wycieczce do Warszawy.
  3. Zakupienie pomocy dydaktycznych dla dzieci romskich – wszyscy uczniowie we wrześniu otrzymali wyprawkę szkolną.

Największym powodzeniem cieszyły się wycieczki krajoznawcze. Uczniowie zobaczyli wiele ważnych miejsc w stolicy Polski, zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik, Planetarium oraz Pałac Kultury i Nauki, gdzie mieli okazję obserwować panoramę Warszawy. We Wrocławiu poznali architekturę miasta, byli we Wrocławskim ZOO oraz Afrykanarium. Wzbogacili wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata. Wspólnie z koleżankami i kolegami miło spędzili czas oraz pogłębili więzi koleżeńskie. 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML