Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy uniwersytetem a samorządem w sprawie kształcenia studentów

Godz. 8.45.

Miejsce: gabinet starosty powiatu.

Porozumienie w sprawie udostępnienia jednostek organizacyjnych podmiotu leczniczego do realizacji zadań dydaktycznych na jednolitych studiach magisterskich na kierunku lekarskim Wydziału Przyrodniczo–Technicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Wersja XML