Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odeszła wieloletnia Wójt Gminy Polska Cerekiew

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani Krystyny Helbin

Wieloletniej Wójt Gminy Polska Cerekiew

Odeszła od nas osoba serdeczna i życzliwa,
niezwykle zasłużona dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, z którą budowaliśmy naszą samorządową wspólnotę.
Będziemy z wdzięcznością wspominać Jej osobę.

 

Rodzinie oraz Bliskim
składamy głębokie wyrazy współczucia

 

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Małgorzata Tudaj wraz z Wicestarostą Józefem Gismanem i Zarządem Powiatu, Przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Wróbel z Radnymi.

Brak opisu obrazka

        

 

 

 

 

Wersja XML