Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Dnia 11 listopada 2013 r., odbyły się obchody Narodowego Święta Niepodległości w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim.  W uroczystości udział wziął Senator Aleksander Świeykowski, władze  samorządowe reprezentowane były przez  Starostę Małgorzatę Tudaj wraz z Zarządem Powiatu i radnymi , Prezydenta Miasta Tomasza Wantułę oraz radnych Rady Miasta. Obecni byli także dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele służb mundurowych oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy i młodzież. Tegoroczne obchody rozpoczęła msza św. za Ojczyznę w kościele p.w. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej, po czym odbył się uroczysty przemarsz z udziałem grupy rekonstrukcyjnej na koniach pod obelisk przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Koźlu, gdzie złożono kwiaty.  Następnie odegrany został hymn państwowy oraz  wygłoszono przemówienia okolicznościowe, Starosta Małgorzata Tudaj w swoim wystąpieniu,  w tych słowach podkreśliła dzisiejsze znaczenie patriotyzmu: „ Przed nami ciągła praca, by warunki dobre stały się jeszcze lepszymi. Dlatego podejmujmy inicjatywy, angażujmy się i działajmy na rzecz naszej społeczności lokalnej. Wywierając konstruktywny wpływa na kształt życia w naszym najbliższym otoczeniu, wpływamy na kształt naszego państwa. Społeczeństwo obywatelskie buduje się także na poziomie wspólnot lokalnych.” Uroczystość  zakończył program artystyczny  przygotowany przez uczniów PSP nr 12.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML