Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 2018 - 2023

Brak opisu obrazka

Danuta Wróbel
Przewodnicząca
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Brak opisu obrazka Henryk Chromik
Brak opisu obrazka Józef Gisman

Brak opisu obrazka

Piotr Jahn
Brak opisu obrazka Andrzej Krebs
Brak opisu obrazka Jadwiga Kuźbida
Brak opisu obrazka Andrzej Lachowicz

 

 

 

Bożena Łotecka
Brak opisu obrazka Paweł Masełko
Brak opisu obrazka Jadwiga Mroczko
Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

 

 

 

Rafał Olejnik

Brak opisu obrazka

Jerzy Pałys

Brak opisu obrazka

Alojzy Parys
Brak opisu obrazka Ireneusz Smal
Brak opisu obrazka Sebastian Szklarczyk
Brak opisu obrazka Dariusz Szymański
Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Brak opisu obrazka Małgorzata Tudaj
Brak opisu obrazka Tomasz Wantuła

 

 

 

Stanisław Węgrzyn

 

 

 

Marian Wojciechowski
Brak opisu obrazka Barbara Wołowska

 

W Radzie Powiatu działa 6 Komisji problemowych:

1. KOMISJA REWIZYJNA

2. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

3.KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ


4. KOMISJA EDUKACJI I PROMOCJI POWIATU


5. KOMISJA INFRASTRUKTURY I BEZPIECZEŃSTWA


6. KOMISJA BUDŻETU

 

 

Wersja XML