Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) jest jednym z krajowych programów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, który gwarantuje środki finansowe na obsługę procesu wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w Polsce. Program zapewnia środki na budowę potencjału systemu instytucji zaangażowanych w administrowanie Funduszami Europejskimi oraz na wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów. W ramach Programu podejmowane będą także działania służące odpowiedniej promocji i informowaniu o Funduszach Europejskich.

Szczegółowe informacje:
http://www.popt.gov.pl

Wersja XML