Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYPRACOWANO MODEL GRUPY WPARCIA DLA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Dobiegł końca cykl spotkań odbywających się w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz rodzicielstwa zastępczego", realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu, przy zaangażowaniu Uniwersytetu Opolskiego, fundacji „Bądź Dobroczyńcą” z Opola, fundacji „Przystanek Rodzina” z Wrocławia oraz Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Celem projektu było wypracowanie modelu prowadzenia grupy wsparcia dla rodziców zastępczych. Od listopada 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu, które patronowało projektowi, odbywały się spotkania ekspertów – naukowców, psychologów, pedagogów, urzędników oraz przedstawicieli rodzin zastępczych. Wypracowano model grupy wsparcia adekwatny do potrzeb rodziców zastępczych i wychowywanych przez nich dzieci. Efekty ponad półrocznej pracy projektowej zostaną zaprezentowane podczas dwudniowego forum, planowanego na październik bieżącego roku, które odbędzie się na Uniwersytecie Opolskim, a publikacja poprojektowa będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Planowane są także spotkania z kandydatami na rodziców zastępczych wdrażające w życie wypracowane rozwiązania.

- Spotkania grupy roboczej odbywały się gościnnie w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu a partnerem projektu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dla przyjeżdżających do nas gości, ekspertów była to wspaniała wizytówka naszego powiatu, obraz otwartości i współpracy na rzecz skutecznego rozwiązywania problemów społecznych. Z zadowoleniem słuchaliśmy słowa pochwały i uznania. Rozwiązania stosowane u nas posłużą za wzór dla wielu powiatów – podsumowuje Gerard Wilczek ze Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”.

Działania sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML