Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odra powoli opada. Sytuacja w powiecie - raport

W gminie Pawłowiczki, na skutek intensywnych opadów w dniach od 17-go do 21-go czerwca, podtopieniom w wyniku spłynięciem wody z pól uległa miejscowość Warmuntowice. Woda zalała łącznie 16 posesji. Głównie piwnice i podwórka. Do trzech domostw woda wdarła się także na parter, na wysokość 15-40 cm. W piątek 19 czerwca powołana został gminna komisja ds. szacowania szkód.

W gminie Bierawa przechodząca Odrą fala wezbraniowa spowodowała podtopienia użytków rolnych znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie rzeki:  

 1. Bierawa: 10 ha.,
 2. Lubieszów: 20 ha.,
 3. Dziergowice: 40 ha.,
 4. Stare Koźle: 10 ha.
 5. Brzeźce: 10 ha.

RAZEM 90 ha.

W gminach powiatu nie odnotowanio strat w infrastrukturze.

W gminie Cisek zostały zalane tereny znajdujące się w międzywalu, są to użytki rolne i nieużytki.

Maksymalne stany: 428 dla Koźla - przekroczenie stanu ostrzegawczego o 28 cm

                              662 dla Miedoni - przekroczenie stanu alarmowego o 62 cm

Wersja XML