Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie kwalifikacji wojskowej

Informujemy, że dzień 13 marca 2020 roku był ostatnim dniem kwalifikacji wojskowej w 2020 roku (w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS-CoV-2). W tym dniu działania powiatowych komisji lekarskich zostały zakończone.

Tym samym tracą ważność wezwania osób do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 roku, wydane na podstawie art. 32 ust. 8 z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast).

Wersja XML