Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Baza telefonów

SEKRETARIAT STAROSTWA POWIATOWEGO

Kontakt:
tel. (77) 483 31 08 lub (77) 40 52 720
fax. (77) 472 32 95


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

tel. 77 40 52 748  - Z-ca kierownika
tel. 77 40 52 730  - Kancelaria ogólna Starostwa
tel. 77 40 52 750 - Nieodpłatna pomoc prawna, archiwum Starostwa
tel. 77 40 52 727 - Obsługa administracyjna Zarządu
tel. 77 40 52 739 - Obsługa Rady Powiatu i jej Komisji
tel.77 40 52 725 - Obsługa informatyczna Starostwa


Zespół ds. Kadr i Płac

tel.77 40 52 714


Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

tel. 77 40 52 797 - Sekretariat
tel. 77 40 52 796 - Geodeta Powiatowy
tel. 77 40 52 791 - Referat ewidencji gruntów i budynków
tel. 77 40 52 798 - Gospodarka nieruchomościami
tel. 77 40 52 799 - Gospodarka nieruchomościami
tel. 77 40 52 793 - Referat Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. 77 40 52 794 - Referat Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. 77 40 52 795 - Referat Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. 77 40 52 792 - Mapa numeryczna 


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Rejestracja pojazdów
tel. 77 40 52 735 – Informacja
tel. 77 40 52 737
tel. 77 40 52 738
tel. 77 40 52 756
tel. 77 40 52 763
fax: 77 47 23 950

Prawa jazdy
tel. 77 40 52 736

Transport, organizacja ruchu, OSK
tel. 77 40 52 759

Kierownik Wydziału
tel. 77 40 52 734


Wydział Budownictwa i Architektury

tel. 77 40 52 724
tel. 77 40 52 723
tel. 77 40 52 722
tel. 77 40 52 721
tel. 77 40 52 711
fax. 77 47 23 295


Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia

tel. 77 48 19  957 - Kierownik Wydziału
tel. 77 48 34 606 - Sprawy obronne
tel. 77 48 35 954 - Zarządzanie Kryzysowe,  Sprawy zdrowia
tel. 77 48 19 957 - Zarządzanie Kryzysowe


Zespół ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli

tel. 77 40 52 776


Wydział Promocji

tel. 77 40 52 712

 


Wydział Finansowo - Budżetowy

tel. 77 40 52 744 - Skarbnik Powiatu
tel. 77 40 52 747 - Obsługa księgowa wydatków starostwa
tel. 77  40 52 746 - Obsługa sprawozdawczości, środki trwałe
tel. 77 40 52 761 - Obsługa księgowa dochodów starostwa
tel. 77 40 52 733 -  Obsługa księgowa dochodów starostwa
tel. 77 40 52 745 - Obsługa księgowa budżetu powiatu


Wydział Zamówień Publicznych i Administracji
 

tel. 77 40 52 742 - Kierownik Wydziału
tel. 77 40 52 710 
tel. 77 40 52 740 


Wydział Oświaty

tel. 77 405 27 83 - Kierownik Wydziału
tel. 77 405 27 81
tel. 77 405 27 82
 


Radca Prawny

tel. 77 40 52 741


WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

tel. 77 405 27 88 -  Kierownik Wydziału
tel. 77 405 27 87
tel. 77 405 27 89


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 

tel. 77 40 52 784
tel. 77 40 52 785


Powiatowy Rzecznik Konsumentów

tel. 77 40 52 716
tel. 77 40 52 741


 

WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ
 

tel. 77 40 52 779
tel. 77 40 52 778


 

RZECZNIK PRASOWY
 

tel. 77 40 52 743


 

Powiatowy Konserwator Zabytków

 

tel. 77 40 52 754


 

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

tel. 77 40 52 710

tel. 77 40 52 740


 

Inspektor Ochrony Danych

tel. 77 40 52 777

Wersja XML