Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W całym powiecie rozpoczęto nowy rok szkolny

Oprócz 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej 1 września rozpoczyna się także nowy rok szkolny. Uczniowie wracają do swych ławek szkolnych, a razem z nimi okres wytężonej pracy zaczynają nauczyciele. Na osiedlu Azoty w pobliżu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących pod obeliskiem upamiętniającym obóz przymusowej pracy w hołdzie poległym tu ludziom złożono kwiaty. W uroczystości wzięli udział: Członek Zarządu Powiatu Jerzy Pałys, Dyrektor Zespołu Szkół na os. Azoty Maria Staliś, Dyrektor CKPiU Tadeusz Urbańczyk.

W uroczystościach z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego wzięli też udział Andrzej Krebs i Stefan Wałach – Członkowie Zarządu Powiatu, którzy razem z dyrektorami placówek powitali młodzież podczas uroczystych apeli kolejno w Zespole Szkół nr 1 w Koźlu oraz w Zespole Szkół w Komornie. W kozielskim Zespole Szkół obecny był także poseł Jan Religa. Rok szkolny przywitano też w Zespole Szkół Elektryczno-Telekomunikacyjnych na os. Blachownia. Tam z kolei w uroczystościach wziął udział wicestarosta powiatu Marek Matczak.    
W szkołach ponadgimnazjalnych naszego powiatu rok szkolny rozpoczęło 3961 uczniów. W Zespole Szkół Specjalnych jest ich 150.  

Na zdjęciu: Dyrektor CKPiU Tadeusz Urbańczyk, Dyrektor Zespołu Szkół na os. Azoty Maria Staliś, Członek Zarządu Powiatu Jerzy Pałys.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Powitanie nowego roku szkolnego w Zespole Szkół nr 1. W uroczystości oprócz dyrekcji szkoły wzięli udział: poseł Jan Religa oraz Członek Zarządu Powiatu Andrzej Krebs.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML