Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie partnerskie pomiędzy Powiatem Kędzierzyńsko - Kozielskim a Powiatem Raciborskim

W dniu 17 października 2008 roku odbyło się spotkanie partnerskie pomiędzy Powiatem Kędzierzyńsko - Kozielskim a Powiatem Raciborskim.

Na spotkaniu omówiono zadania, które udało się zrealizować na przestrzeni tego roku, zarówno w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim jak i raciborskim. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia z obszaru ochrony zdrowia, edukacji, infrastruktury drogowej i opieki społecznej. Ustalono również dalsze kierunki współpracy pomiędzy naszymi powiatami. Spotkanie zakończyło się Koncertem „Trzech Tenorów”, który odbył się w hali widowisko - sportowej Azoty w Kędzierzynie - Koźlu.

Wspólne zdjęcie Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego i Raciborskiego

Wersja XML