Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbyło się spotkanie zespołu ds. opiniowania programu ochrony powietrza dla powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego

W dniu 29 października br. odbyło się w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego spotkanie zespołu ds. opiniowania programu ochrony powietrza dla powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego z wykonawcą tegoż programu.
Uczestniczyli w spotkaniu m.in. przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Urzędu Miasta K-Koźla oraz Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu.

Było to już drugie spotkanie robocze, na którym przedstawiono wstępny zarys i założenia opracowywanego programu. Dyskutowano szczegółowo nad zlokalizowaniem przyczyn przekroczeń zanieczyszczeń objętych programem ja również identyfikacją tych źródeł.
Przyjęto pewne założenia, zebrano kolejne materiały i informacje niezbędne do dalszego opracowywania programu.

Następne spotkanie zespołu już pod koniec listopada br.

Zespół ds. opiniowania programu ochrony powietrza dla powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego

Wersja XML