• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy skład Powiatowej Rady Rynku Pracy

W Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się drugie w tym roku, a pierwsze w nowym składzie, posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pacy. Starosta Małgorzata Tudaj podziękowała członkom poprzedniej PRRP za wkład, zaangażowanie i wsparcie w podejmowaniu często trudnych decyzji i inicjatyw związanych z rozwojem społeczności lokalnej i polityką lokalnego rynku pracy.

Starosta wręczyła powołania nowej radzie na kadencję 2019 – 2023 w składzie:

W wyniku głosowania na przewodniczącą PRRP jednogłośnie wybrano Aurelię Stępień, a wiceprzewodniczącą została Anna Krzyżanowska. Po części oficjalnej Grażyna Juźwin, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie–Koźlu omówiła regulamin Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, aktualną sytuację na rynku pracy, przedstawiła też plan finansowy na 2019 rok po zmianach. Regulamin i plan finansowy członkowie PRRP zaopiniowali pozytywnie.

Oprac. al

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn Koźle
tel. 77 483 31 08
fax 77 472 32 95
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 11720943
w tym miesiącu: 89732
dzisiaj: 2000