• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raport o stanie powiatu

Do końca maja organ wykonawczy powiatu, czyli zarząd ma czas na przedstawienie radzie powiatu raportu o stanie powiatu. Raport jest nową instytucją prawa samorządowego. I po raz pierwszy znajdzie zastosowanie w tym roku. Raport dotyczy podsumowania działalności organu wykonawczego w roku poprzednim, w szczególności realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady oraz budżetu. Jego rozpatrzenie musi nastąpić na tej samej sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium, a więc do końca czerwca.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem TU

Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn Koźle
tel. 77 483 31 08
fax 77 472 32 95
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 11720995
w tym miesiącu: 89784
dzisiaj: 2052