Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wizyta zagranicznych gości w Zespole Szkół w Komornie

Do piątku w Zespole Szkół w Komornie gościć będzie młodzież ze szkoły w Opavie w Czechach (18 osób) oraz z Lewic na Słowacji (16 osób) wraz z opiekunami w ramach programu Comenius. Temat przewodni programu to przyroda trzech narodów „TRI NATURA”. W programie uczestniczy 20 osób z Zespołu Szkół w Komornie. Pierwszego dnia uczestników projektu powitał wicestarosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Marek Matczak oraz dyrektor szkoły Krystian Flegel. Następnie przed budynkiem internatu posadzone zostało drzewko, jako symbol współpracy uczniów i nauczycieli z Czech, Polski i Słowacji. Uczestnicy programu w ramach projektu zapoznają się z ochroną przyrody w Polsce. Zwiedzą między innymi: Miejskie Wysypisko Odpadów w Kędzierzynie – Koźlu, zagrodę żubrów w Jankowicach k. Pszczyny, Park Krajobrazowy w Górach Opawskich, Górę Św. Anny i Kamień Śląski.

AL

Fot: Nowa Gazeta Lokalna

Brak opisu obrazka

Wersja XML