Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała do konsultacji - Powiatowy Program Wspierania Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2016

Zarząd Powiatu kieruje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Wspierania Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim na lata 2012-2016".Konsultacje odbędą się w dniach od 29.02.2012r. do 14.03.2012r. i mają formę pisemną. Wnioski do projektu można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcpr@pcpr-kkozle.pl lub pisemnie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 4.

Projekt uchwały można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dziale ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - Konsultacje społeczne

Wersja XML