Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony do dnia 31.12.2020r. Kędzierzyn

PDFWykaz użyczenie Kędzierzyn.pdf (257,68KB)

PDFWykaz-użyczenie Kędzierzyn dostępny cyfrowo.pdf (214,83KB)

 

Wersja XML