Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koziołek doczekał się na swego laureata

Zwieńczeniem obrad XV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego było wręczenie wyróżnienia honorowego Powiatu dla Klubu Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału w Kędzierzynie - Koźlu. W imieniu organizacji statuetkę Koziołka odebrali Prezes miejskiej struktury organizacji Mieczysław Ferdzyn oraz Wiceprezes Opolskiego Zarządu Okręgowego, Ryszard Skorek.

W prezentacji laureata, Starosta Józef Gisman podkreślił wyjątkowość form pomocy i edukacji, które wyróżniają tą organizację nie tylko w powiecie, ale w całym Regionie i kraju.

Dla porządku podajmy, że piętnasta Sesja Rady Powiatu odbywająca się tym razem w Hotelu "Centralny" zawierała także część roboczą poświęconą prezentacjom o bezpieczeństwu mieszkańców, realizacji programu zapobiegania przestępstw oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem problemu narkotykowego oraz przemocy w szkole. Tematy te przedstawili Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Jacek Żarowski, Komisarz Włodzimierz Kominek oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP Zygfryd Steuer.

Całość uroczystości zakończył piękny koncert w wykonaniu artystów z Państwowej Szkoły Muzycznej w Kędzierzynie - Koźlu.

Statuetka Koziołków czeka na wręczenie
Starosta Józef Gisman i Przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Wróbel wręczają statuetkę
Przedstawiciele PCK Ryszard Skorek i Mieczysław Ferdzyn ze statuetką
Występ muzyków z Państwowej Szkoły Muzycznej uświetnił uroczystość

Wersja XML