• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsul Stanów Zjednoczonych w II Liceum Ogólnokształacącym w Kędzierzynie - Koźlu

10 grudnia br. II Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie – Koźlu odwiedził Konsul Konsulatu Generalnego w Krakowie Michael T. Sestak.

Podczas spotkania w kędzierzyńskim ogólniaku, w którym uczestniczył Starosta Józef Gisman rozmawiano o możliwościach wspólnych projektów edukacyjnych i możliwościach edukacji młodzieży z Kędzierzyna – Koźla w Stanach Zjednoczonych. Jak stwierdziły Dyrektor Jadwiga Kuźbida i Marionella Szatkowska-Strzała – nauczycielka angielskiego w ogólniaku – Pan Konsul był bardzo zaciekawiony mnogością inicjatyw społecznych i obywatelskich organizowanych przez aktywną młodzież z II LO. Stwierdził, że młodzież polska nie różni się tutaj od młodzieży amerykańskiej, wychowywanej „od zawsze” w dojrzałej demokracji, a nawet ją przewyższa. Dodał także, że podczas wielu spotkań roboczych i okazjonalnych uroczystości, gdy odwiedza polskie szkoły jest świadkiem innowacyjnych pomysłów młodzieży, które spotkałyby się z wielkim uznaniem w środowisku amerykańskim.
Starosta Józef Gisman komentując opinie Konsula, pochwalił zaangażowanie dydaktyczne nauczycieli ogólniaka oraz wszystkich szkół ponadgminazjalnych w powiecie. 

 Od lewej stoją: Konsul Michael T.Sestak, Pani Marionella Szatkowska-Strzała, Starosta Józef Gisman oraz Dyrektor Szkoły Jadwiga Kuźbida
 

Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn Koźle
tel. 77 483 31 08
fax 77 472 32 95
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 11749212
w tym miesiącu: 118001
dzisiaj: 560