Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs Ministra Środowiska Lider Polskiej Ekologii

Rozpoczęła się 12 edycja Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”. Konkurs pragnie promować wśród społeczeństwa innowacyjne działania prowadzone w celu ograniczenia zmian klimatu, bezpiecznego i efektywnego zagospodarowania odpadów, ograniczenia hałasu, zachowania ładu przestrzennego, ochrony gleb, oszczędzania surowców i energii.

W regulaminie znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu i zasad Konkursu, kryteriów oceny oraz terminarza 12 edycji. Regulamin oraz instrukcje przygotowania wniosków konkursowych dostępne są na stronie internetowej www.liderpolskiejekologii.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać też w sekretariacie konkursu pod numerem tel. 032 254 60 31 w. 136.

Wersja XML