Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych 2009 - szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na wysokich pozycjach

Szkoły ponadgimnazjalne w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim – po raz kolejny jednymi z najlepszych w województwie opolskim.

Szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego zajmują w rankingu szkół ponadgimnazjalnych 2009 wysokie lokaty w województwie opolskim:

• II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika – 4 miejsce (102 pozycja w kraju)
• I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza – 5 miejsce (120 pozycja w kraju)
• Zespół Szkół w Komornie – 9 miejsce (253 pozycja w kraju).

O pozycji w prestiżowym rankingu szkół ponadgimnazjalnych, sporządzanym corocznie przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy”, decydują sukcesy uczniów w olimpiadach. 
 

Wersja XML