Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja z dnia 3-03-2014r. o wyborze wykonawcy na opracowanie dokumentacji przetargowej w ramach projektu pn.Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice – Biadaczów i 1404 O Cisek – Bierawa: Etap I.

Poniżej znajduje się plik zawierający informację z dnia 3-03-2014r. o wyborze wykonawcy na opracowanie dokumentacji przetargowej na przetarg nieograniczony dot. robót budowlanych drogowych w ramach projektu pn. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice - Biadaczów i 1404 O Cisek - Bierawa: Etap I" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

DOCInformacja o wyborze oferty (169,00KB)

Wersja XML