Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Setki ofert pracy oraz kształcenia. Za nami Targi Pracy i Edukacji!

Pracodawcy i przedsiębiorcy na targi oraz w czasie ich trwania łącznie zgłosili 275 ofert pracy na 810 stanowisk. Ponadto w ramach pośrednictwa EURES dysponowaliśmy 69 ofertami pracy na 722 stanowiska na terenie Austrii, Niemiec, Czech, Holandii, Szwecji i Włoch.

Szkoły naszego powiatu prezentowały szeroką ofertę edukacyjną pod hasłem „Ucz się, realizuj się, wykorzystaj!”. Przygotowany został także specjalny informator oświatowy, który rozdawany był gimnazjalistom. Doradcy zawodowi udzielali porad indywidualnych, z kolei pośrednicy pracy prowadzili rejestrację osób chcących podjąć zatrudnienie, udzielali informacji na temat aktualnych ofert pracy, a także promowali różne formy wsparcia oferowane przez urząd, dopasowując propozycje do oczekiwań i możliwości osób bezrobotnych.

- Najważniejszy dla odwiedzających jest ten bezpośredni kontakt oraz to, że wszystko znajdziemy w zasadzie w jednym miejscu, bez konieczności przemieszczania się od jednej do drugiej instytucji, czy firmy. Targi dopisały frekwencyjnie, rozmawiam z mieszkańcami i z tych rozmów wynika, że udało się nam spełnić oczekiwania, nawet jeśli po części, to i tak oznacza to, że przedsięwzięcie ma sens i należy je kontynuować – podkreśliła starosta Małgorzata Tudaj.

Podczas targów można było uzyskać szeroką informację na temat możliwości ubiegania się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Po raz kolejny można było skorzystać z bezpłatnych porad prawnych na stanowisku Kancelarii Prawnej Consulta, a także z porad Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ZUS-u, Urzędu Skarbowego. Pomocni byli również specjaliści zajmujący się doradztwem w zakresie pozyskiwania środków Unijnych, czy doradztwem dla osób poszukujących pracy za granicą. Pracodawcom i Przedsiębiorcom proponowaliśmy skorzystanie z „Poradnika dla pracodawców. Wybrane zmiany w projekcie indywidualnego kodeksu pracy.” przygotowanego przez Kancelarię Prawną Consulta. Była to już kolejna edycja poradnika, która jak co roku spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem.

Targi umożliwiły bezpośrednie spotkania:

-  pracodawców z szerokim gronem klientów, co pozwoliło na przeprowadzenie rekrutacji na wolne miejsca pracy, bądź powiększenie banku kadr z korzyścią dla prowadzonej polityki kadrowej,

- uczniów z młodzieżą uczącą się w wysoko ocenianych w województwie szkołach naszego powiatu oraz przedstawicielami szkół policealnych i uczelni wyższych.

Dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom, pracodawcom, instytucjom, szkołom, uczelniom i odwiedzającym za udział w targach.

Frekwencja ponownie dopisała. Według informacji uzyskanych od pracodawców, szereg osób zainteresowanych pracą (w tym osoby bezrobotne), nawiązało kontakt w celu podjęcia zatrudnienia. Targi odbyły się pod patronatem starosty powiatu oraz prezydenta miasta.

Oprac. AL

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML