Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja z dnia 14-06-2013r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie: Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych.

Poniżej znajduje się plik z informacją z dnia 14-06-2013r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych.

 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (425,69KB)

Wersja XML