Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

30 lat pięknej historii krwiodawstwa

Młodzieżowy klub dawców krwi w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu świętował okrągły jubileusz. W Azotach pojawili się przedstawiciele władz wojewódzkich PCK, samorządowcy, ale przede wszystkim ludzie, którzy opowiadali, jak po ciężkich wypadkach przeżyli dzięki temu życiodajnemu płynowi. Dziękowano byłym i obecnym koordynatorom klubu.

- Szkoły mają nie tylko was wykształcić, ale także uczyć otwartości na drugiego człowieka, i krwiodawstwo właśnie tego uczy. Ale by się tak stało trzeba stworzyć odpowiedni klimat, tworzą go wasi opiekunowie, a wcześniej ludzie, którzy zaszczepili u nas idee krwiodawstwa, mam tu na myśli nieżyjącego już Leona Piecucha, kiedyś naszego radnego powiatowego oraz Ryszarda Skorka, z którym jako powiat mocno współpracowaliśmy – mówił wicestarosta Józef Gisman.

- Jestem zbudowana waszą postawą, jesteście pięknym przykładem tego, jak można dzielić się sobą, ale jestem też dumna ze swoich kolegów i koleżanek nauczycieli, którzy są tu na tej sali – zaznaczyła dyrektor Maria Staliś.

- Jak mówiła nasza noblistka Wisława Szymborska, nic dwa razy się nie zdarza, i sądzę, że macie tę świadomość, że oddając krew z pewnością komuś ratujecie życie, bo nasze życie to wartość nadrzędna, coś co drugi raz już się nie powtórzy – mówiła Elwira Bury, prezes oddziału okręgowego PCK.

Powiat od lat wspiera akcje poboru krwi, przekazuje też pieniądze na organizację kursów pierwszej pomocy dla uczniów. Obecnie opiekunem klubu w ZSTiO jest Izabela Hermanowicz.

AL

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML