Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiany w wyznaczaniu stref ochronnych ujęć wody od 1 stycznia 2018

Od 1 stycznia 2018 r . zmiany w wyznaczaniu stref ochronnych ujęć wody.

 

Nowe Prawo wodne wprowadza tzw. „analizę ryzyka”

Analiza ryzyka będzie niezbędna przy wyznaczaniu strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej teren ochrony bezpośredniej i pośredniej. Będzie ona przeprowadzana dla:

Kto musi wykonać analizę ryzyka

Do sporządzenia analizy ryzyka będą zobowiązane podmioty zajmujące się zbiorowym zaopatrywaniem ludności w wodę. Analizę będą musieli przekazywać do właściwego miejscowo Wojewody.

Analiza ryzyka ma być aktualizowana raz na 10 lat, a dla ujęć dostarczających wodę w ilości poniżej 1000 m3/rok – raz na 20 lat.

Strefy ochrony bezpośredniej będzie ustanawiał organ Wód Polskich w drodze decyzji, natomiast ochrony bezpośredniej i pośredniej –  Wojewoda w drodze aktu prawa miejscowego.

Zawartość wniosku

Wniosek o ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej nie będzie się różnił od obecnego wniosku. Powinien zawierać przede wszystkim takie informacje jak:

Do wniosku, oprócz wspomnianej analizy ryzyka,  będzie trzeba dołączyć:

 

Wersja XML