Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja z dnia 15 maja 2012r. o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę polegającą na: opracowaniu Studium Wykonalności Inwestycji na projekt pt.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek – Bierawa”

Poniżej znajduje się informacja z dnia 15 maja 2012r. o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę polegającą na: opracowaniu Studium Wykonalności Inwestycji na projekt pt.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek – Bierawa” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Pragramu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. 

 

DOCInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wersja XML