Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23-10-2012r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa materiałów dydaktycznych na potrzeby projektu Dobry zawód lepsza przyszłość.

Poniżej znajduje się plik zawierający treść Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23-10-2012r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa materiałów dydaktycznych na potrzeby projektu "Dobry zawód lepsza przyszłość" realizowanego w ramch projektu "Dobry zawód lepsza przyszłość", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Wersja XML