Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski rozpoczął termomodernizację szkoły na osiedlu Azoty

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski bierze udział w partnerskim projekcie współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 pt. „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”.

Powiat razem z 13 samorządami tj: Gminą Bierawa, Gminą Cisek, Gminą Kędzierzyn-Koźle, Gminą Jemielnica, Gminą Leśnica, Gminą Pawłowiczki, Gminą Polska Cerekiew, Gminą Reńska Wieś, Gminą Strzelce Opolskie, Gminą Ujazd, Gminą Zawadzkie oraz Powiatem Strzeleckim złożył wniosek o dofinansowanie na zadanie pt. „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w wyniku: docieplenia dachów, ocieplenia ścian budynku, modernizacji zewnętrznej sieci cieplnej”, w ramach którego termomodernizacji zostanie poddany cały budynek „A” w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7 na osiedlu Azoty.

W ramach inwestycji zostanie ocieplone ponad 3 000,00 m2 powierzchni użytkowej budynku. Planuje się ocieplić zewnętrzne ściany styropianem grafitowym o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,032 W/mK, a stropodach zostanie ocieplony styropianem grafitowym o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,032 W/mK. Zostanie wymienione także kilka okien.

Pomimo trwającej wciąż oceny wniosku złożonego do Zarządu Województwa Opolskiego w Opolu przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, która jest liderem całego projektu - Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski przeprowadził już procedurę wyboru wykonawcy inwestycji i rozpoczęły się w miesiącu czerwcu 2017 r. prace budowlane. Całkowita wartość robót budowlano-montażowych opiewa na kwotę 1 201 749,02 PLN i jej część może zostać zrefundowana ze środków Unii Europejskiej jeżeli złożony partnerski wniosek zostanie wybrany do dofinansowania. Inwestycję Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski planuje zakończyć w październiku 2017 r.

W ramach całego projektu samorządy mogą wykonać termomodernizację 16 budynków na terenie subregionu kędzierzyńsko-strzeleckiego.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

„Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”

Foto: Piotr Kramarz

Wersja XML