Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wielomilionowe dofinansowanie dla szpitala. Przebudowa OIOM-u, nowy sprzęt i lepsze warunki dla młodych pacjentów

Planowana od dłuższego czasu rozbudowa szpitala w Koźlu będzie możliwa dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

- Zdobyliśmy 8 milionów zł dofinansowania na trzy programy. Najdroższym będzie przebudowa oddziału intensywnej opieki medycznej, zostanie on też przeniesiony w inne miejsce – poinformował dyrektor szpitala Marek Staszewski.

Pozostałą część dofinansowania (2,5 miliona zł) SP ZOZ wykorzysta na doposażenie pediatrii, neonatologii oraz ginekologii m.in. w szafki i łóżka, dając bardziej komfortowe warunki matkom z dziećmi. Zostanie również dokupiony nowoczesny sprzęt – kardiomonitory oraz urządzenia USG. Największym wydatkiem będzie zakup nowoczesnego rentgena za kwotę 1,5 miliona złotych. Część środków zostanie również przekazana na dofinansowanie leczenia chorób cywilizacyjnych.

- Nasz wkład własny wynosi 5 milionów złotych, a cała inwestycja opiewa na kwotę 13 milionów. Program kończy się w 2020 roku – tłumaczy dyrektor szpitala.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu kozielski szpital wdroży nowoczesne rozwiązania, poprawią się też warunki na samych oddziałach. 

KG (oprac. AL)

szpital foto2.jpeg

Wersja XML