Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie z dnia 26 marca 2012r. do składania ofert na dostawę materiałów do zajęć florystycznych oraz organizacji konferencji i kongresów.

Poniżej znajduje się plik zawierający treść zaproszenia do składania ofert z dnia 26 marca 2012r.  na dostawę materiałów do zajęć florystycznych oraz organizacji konferencji i kongresów realizowaną w ramach projektu nr POKL.09.02.00-16-020/11 pn: Dobry zawód - lepsza przyszłość, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DOCZaproszenie

XLSZałącznik do zaproszenia

Wersja XML