Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Specjaliści pomogą w rozwiązaniu problemu

Zespół ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego działa od początku tego roku w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu.

- W ramach interwencji kryzysowej udziela się specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, a w zależności od potrzeb poradnictwa prawnego. Coraz częściej zdarzają się sytuacje kryzysowe, a do tej pory nie było takiego miejsca. Poza tym uruchomienie zespołu wynika wprost z ustawy, która wśród zadań powiatu wymienia utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej – mówi Dorota Rak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, która wśród problemów wylicza m.in. mobbing w pracy, niepełnosprawność w rodzinie, myśli samobójcze, i dodaje, że często są to osoby bardzo młode, którym rodzina nie jest w stanie pomóc.

Dla kogo?

Poradnictwo specjalistyczne, a w szczególności psychologiczne, pedagogiczne i prawne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Poradnictwo psychologiczne realizowane jest poprzez procesy diagnozowania, dotyczy różnych obszarów funkcjonowania osób potrzebujących pomocy i wsparcia, zarówno sfery osobistej, w tym emocjonalnej i społecznej, jak i rodzinnej: roli małżeńskiej czy rodzicielskiej.

Poradnictwo pedagogiczne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną.

Poradnictwo prawne obejmuje udzielanie informacji o obowiązujących przepisach głównie z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz cywilnego (sprawy alimentacyjne, opiekuńcze, rozwodowe, spadkowe).

Do podstawowych zadań Zespołu ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego należy w szczególności:

Do Zespołu ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego można się zgłaszać:

Poniedziałek: 11.00 – 18.30

Wtorek: 7.00 – 15.00

Środa: 7.00 – 15.00

Czwartek: 7.00 – 18.30

Piątek: 7.00 – 15.00

Strona internetowa PCPR TU

Oprac. AL

pcpr.jpeg

 

Wersja XML