Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana siedziby PFRON

Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od dnia 1.12.2016 r. zmienia swoją siedzibę z ul. Piastowskiej 17 w Opolu na ul. Katowicką 55 w Opolu (siedziba Izby Rzemieślniczej, parter budynku). Po 1.12.2016 r. korespondencję należy kierować na podany adres. Adres skrzynki elektronicznej nie ulega zmianie – opole@pfron.org.pl. Podobnie zmianie nie ulegają numery telefonów 77 887 20 00 lub końcówka 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 40, 41, 42.

PFRON informuje, że w dniach 28-30 listopada kontakt telefoniczny może być utrudniony ze względu na przeprowadzkę.

 

 

 

Wersja XML