Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Geodeta Powiatowy B

Nowak Waldemar - Geodeta Powiatowy

tel. (77) 482 65 10  ( pokój nr. 1, parter )
e-mail:

ul. Piastowska 15
47-200 Kędzierzyn - Koźle

 


 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 81/368/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2016 r.:

Geodeta Powiatowy (G)

§ 21. I.  Geodeta Powiatowy podlega bezpośrednio Staroście.

1. Geodeta Powiatowy realizuje zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Do zadań Geodety powiatowego pełniącego równocześnie funkcję Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości należy:

 1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencję gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowanie środkami na zadania z zakresu geodezji i kartografii.
 2. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 3. Zakładanie osnów szczegółowych.
 4. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.
 5. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
 6. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych z zakresu ewidencji gruntów, sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości oraz osnów szczegółowych, a także standardowych opracowań kartograficznych – map zasadniczych  i ewidencyjnych.
 7. Kontrola technicznej dokumentacji geodezyjnej przekazywanej przez uprawnione jednostki celem włączenia do zasobu.
 8. Koordynowanie planów oraz realizacji wydatków budżetowych nadzorowanego wydziału.
 9. Nadzór nad udostępnianiem danych zbiorczych z prowadzonych baz danych z wyłączeniem danych dotyczących zgłaszania prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
 10. Przekazywanie organom nadzoru geodezyjnego zestawień zbiorczych dotyczących prowadzonych w ramach zasobu baz danych, w oparciu o przekazywane przez nadzorowany wydział informacje.

 

 

Wersja XML