Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Czynicie nasze społeczeństwo otwartym dla wszystkich pokoleń"

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych obchodzono w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Była okazja do życzeń i podsumowania pewnego etapu działalności oddziału rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, którego prezesem jest Anna Będkowska.

Najlepsze życzenia zdrowia i wielu lat życia wypełnionego radością i satysfakcją dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu działających w stowarzyszeniu złożyli: starosta Małgorzata Tudaj oraz prezydent Sabina Nowosielska.

- Pragnę wyrazić wdzięczność za prężną działalność związku promującą prawo do godnego życia i niezależności, a także aktywnego uczestnictwa  w życiu społeczno-kulturalnym osób starszych. Podejmowane przez państwa zadania i inicjatywy zwracają uwagę na problemy środowisk senioralnych, pomagając tym samym przeciwdziałać przejawom dyskryminacji ze względu na wiek, co czyni nasze społeczeństwo otwartym dla wszystkich pokoleń – mówiła Małgorzata Tudaj.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia i medale okolicznościowe. Całość urozmaicił występ zespołów muzycznych oraz wspólna biesiada.

AL

dzień osób1.jpeg

dzień osób2.jpeg

dzień osób3.jpeg

dzień osób4.jpeg

Wersja XML