Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Piknik strażacki wraz z konferencją dot. retencji wody na terenie lasu z okazji 24 rocznicy pożaru z 1992 roku

Miejsce: kopalnia piasku Kotlarnia (Ortowice).

Wersja XML