Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości z dnia 1 lipca stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste

Wykaz nieruchomości z dnia 1 lipca stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste    

DOCwykaz (35,00KB)   

Wersja XML