Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Polsko - ukraińskie warsztaty taneczno - wokalne zorganizowane przez Zespół Pieśni i Tańca „Komorno”

 

W początkowych dniach marca Zespół Pieśni i Tańca „Komorno”, działający na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, zorganizował międzynarodowe warsztaty muzyczne, na które zaprosił pochodzący z Tarnopola ukraiński zespół Zbrucz. Celem warsztatów była wzajemna wymiana umiejętności i doświadczeń taneczno – wokalnych. Warsztaty taneczne z zakresu tańców śląskich poprowadził choreograf zespołu „Komorno” – Ryszard Sudół, a warsztaty wokalne z zakresu pieśni ukraińskich artyści zespołu Zbrucz, będący na co dzień muzykami, solistami i tancerzami Filharmonii Tarnopolskiej.

Finał zmagań warsztatowych, na który zostali zaproszeni mieszkańcy gminy Reńska Wieś, odbył się w piątek 9 marca 2012 r. w Komornie. Prezentacje taneczno - wokalne w wykonaniu artystów obu zespołów obejmowały między innymi: pokaz tradycyjnych tańców śląskich i ukraińskich, prezentacje muzyczne instrumentalistów grających na dawnych ukraińskich instrumentach muzycznych, występy solistów śpiewających ludowe pieśni śląskie i ukraińskie oraz atrakcyjny, szczególnie dla najmłodszej części publiczności, pokaz iluzjonistyczny.

Na zakończenie artyści obu zespołów wraz z publicznością odśpiewali znaną pod nazwą „Hej sokoły” lub „Ukraina” balladę kresową, napisaną przez polsko-ukraińskiego poetę i kompozytora Tomasza Padurrę.
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Wersja XML