Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy most w Cisku coraz bliżej

We wrześniu 2014 roku zostanie oddany do użytku nowy czteroprzęsłowy most wzmocniony łukiem na rzece Odrze pomiędzy gminami Cisek i Bierawa.

Budowę mostu realizuje Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski w ramach projektu pt. „Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek-Bierawa” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 i usuwającego skutki powodzi z 2010 roku. Nowy obiekt powstaje obok ciągle wykorzystywanej starej przeprawy, która prezentuje się następująco:

Brak opisu obrazka

Największa dotychczas inwestycja Powiatu realizowana jest zgodnie z założeniami, jej wykonanie kształtuje się obecnie na poziomie 60%. Duże znaczenie dla prowadzonych robót miała sprzyjająca aura w okresie zimowym, dzięki czemu praktycznie przez cały ten okres trwały prace przy budowie obiektu.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka
 
W ostatnim czasie obiekt był poddany azotowaniu, dzięki czemu podwyższona została jego odporność na korozję. Pomimo tego, iż dopiero w kolejnych dniach planowane jest wylanie płyty pomostowej, już dziś można przedostać się z jednego brzegu rzeki na drugi. Pozwala na to zbudowany pomost poddany deskowaniu.

 Brak opisu obrazka

 W najbliższym czasie wykonywane będą nasypy drogowe, co wiąże się z zamknięciem drogi  pomiędzy nadodrzańskimi miejscowościami. Wyeksploatowana przeprawa tymczasowa zostanie rozebrana, a już we wrześniu br. mieszkańcy i przejezdni będą mogli korzystać z nowej jezdni o szerokości 7 metrów. Ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa rowerzystom powstanie także ścieżka rowerowa o szerokości 3 metrów.

 Brak opisu obrazka

 

Przypomnijmy, iż całkowita wartość projektu wynosi 20 505 368,72 PLN, z czego dofinansowanie ze środków EFRR to 17 392 348,83 PLN.

Brak opisu obrazka

 

 

 

 

 

 

Wersja XML