Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program wyrównywania różnic między regionami

Została uruchomiona nowa edycja programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.

„Program wyrównywania różnic między regionami III”.

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu w roku 2016 mogą być objęte następujące obszary:

 1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – realizuje samorząd powiatowy
 2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych - realizuje samorząd powiatowy
 3. obszar D – likwidacja barier transportowych - realizuje samorząd powiatowy
 4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – realizuje oddział terenowy PFRON
 5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej - realizuje samorząd powiatowy
 6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - realizuje samorząd powiatowy.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela:

1. PFRON Oddział  Opolski w Opolu ul. Piastowska 17 tel. (77) 887 20 00
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu ul. Skarbowa   4  tel.: (77) 481028,

Ustala się termin na składanie wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu ul. Skarbowa 4  do dnia 4 kwietnia 2016r.

Wysokość dofinansowania oraz intensywność pomocy w poszczególnych obszarach i powiatach określone zostały w uchwale Zarządu PFRON nr  126/2015 z dnia 12 listopada 2015r.

Na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl znajdują się obowiązujące uchwały tj.:

ZASADY i WNIOSKI:

DOCZal_nr_1_do_procedur.doc

DOCZal_nr_5_do_procedur.doc

Wersja XML