Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zespół Szkół nr 3 i uczelnia z Nysy będą ze sobą ściśle współpracować

Popularyzacja wiedzy i szeroko rozumiana współpraca w zakresie działalności dydaktycznej, patronat naukowy nad szkołą i jej uczniami, a także współpraca w zakresie pozyskiwania grantów w ramach projektów unijnych – to tylko niektóre z postanowień zawartych w umowie o współpracy, która została podpisana przez rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie prof. Zofię Wilimowską i dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu Adama Kanię.

PWSZ w Nysie objęła szkołę patronatem naukowym. Oznacza to m.in., że uczniowie i nauczyciele z Kędzierzyna-Koźla będą mogli uczestniczyć we wszystkich ważnych wydarzeniach naukowych organizowanych przez PWSZ w Nysie. Dodatkowo, nauczyciele akademiccy poprowadzą prelekcje w siedzibie szkoły.

- Uczelnia zobowiązała się do prowadzenia doradztwa naukowego i metodycznego dla zainteresowanych nauczycieli. PWSZ w Nysie będzie wspierać naszą szkołę w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów – tłumaczy Adam Kania, dyrektor ZS nr 3.

Uczelnia podejmie ścisłą współpracę ze szkołą w temacie pozyskiwania grantów w ramach projektów unijnych.

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu zobowiązała się m.in. do umożliwiania studentom PWSZ w Nysie odbywania praktyk zawodowych. Władze zadeklarowały pomoc w działaniach informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez uczelnię oraz udział uczniów w wydarzeniach naukowych organizowanych przez PWSZ w Nysie.

Po uroczystym podpisaniu umowy przedstawiono ofertę dydaktyczną PWSZ w Nysie. Następnie podopieczni klasy policyjnej odwiedzili Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego PWSZ w Nysie. Tam wzięli udział w zajęciach z kryminologii i kryminalistyki, które przeprowadził Dariusz Bednarz.

Oprac. AL

umowa nysa1.jpeg

umowa nysa2.jpeg

umowa nysa3.jpeg

Wersja XML