Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Forum ekonomiczne w Krynicy

Miejsce: Krynica Zdrój

To tam raz do roku przyjeżdżają ekonomiści, prezesi największych spółek, przedstawiciele rządów, parlamentów, naukowcy, biznesmeni i działacze organizacji pozarządowych, a Krynica staje się miejscem najpoważniejszych dyskusji, decyzji biznesowych i politycznych deklaracji.

Uczestniczy wicestarosta Józef Gisman.

 

To tam raz do roku przyjeżdżają ekonomiści, prezesi największych spółek, przedstawiciele rządów, parlamentów, naukowcy, biznesmeni, a Krynica staje się miejscem najpoważniejszych dyskusji, decyzji biznesowych i politycznych deklaracji.
To tam raz do roku przyjeżdżają ekonomiści, prezesi największych spółek, przedstawiciele rządów, parlamentów, naukowcy, biznesmeni, a Krynica staje się miejscem najpoważniejszych dyskusji, decyzji biznesowych i politycznych deklaracji.
To tam raz do roku przyjeżdżają ekonomiści, prezesi największych spółek, przedstawiciele rządów, parlamentów, naukowcy, biznesmeni, a Krynica staje się miejscem najpoważniejszych dyskusji, decyzji biznesowych i politycznych deklaracji.Uczestniczy wicestarosta Józef Gisman.
Wersja XML